Značilnosti dela  v Sloveniji in Litvi so, da učitelji prihajajo iz različnih institucij, kot so osnovnošolske in  srednješolske ustanove, izobraževalne ustanove za odraslih in druge. Ti učitelji nimajo ustreznih znanj za delo s to ciljno skupino. Še posebej ko gre za opredelitev specifičnih  potreb  zapornic, ki so odvisne od posebnosti okolja, iz katerega prihajajo.Ideja za projekt izvira iz potrebe po usposabljanju mentorjev za izobraževanje zapornic na Igu, ki  se bistveno razlikuje od  prakse na področju izobraževanja moških zapornikov. Tako kvantitativno  (izbor različnih programov) kot tudi kvalitativno delo z zapornicami v ženskem zaporu Ig odstopa od prakse v zaporu za moško populacijo.

Namen projekta je prenos dobre prakse izobraževanja iz Nemčije (FrauenComputerCentrumBerlin e.V. (FCZB)) v Slovenijo in Litvo (kasneje posredno tudi na Hrvaško). FCZB ima več kot deset let izkušenj z usposabljanjem učiteljev, z razvojem in izvajanjem inovativnih usposabljanj v zaporih.

Poleg usposabljanja mentorjev za delo z zapornicami se kaže tudi motivacija zapornic in bivših zapornic po pridobivanju  poklicnih in socialnih kompetenc za uspešno nadaljevanje učenja, lažje vključevanje na trg dela in izboljšanje možnosti za samozaposlitev.

V okviru pilotne izvedbe bomo izbrali  zapornice, ki bodo sodelovale v usposabljanju in izobraževanju za pridobitev splošne podjetniške in socialne kompetence. Tako jih  bo izobraževanje in usposabljanje opolnomočilo za nadaljnje izobraževanje in ponovno vključitev na trg dela po prestani zaporni kazni.