Međutim, karakteristike rada u Sloveniji i Litvi su takve da nastavnici dolaze iz različitih institucija kao što su osnovne škole, srednje škole, institucije za obrazovanje odraslih i ostale. Ti nastavnici nemaju odgovarajuće kompetencije za rad usmeren na ovu specifičnu ciljnu skupinu. Posebice je potrebno identificirati specifične potrebe žena zatvorenica što ovisi o okruženju u kojem se nalaze.Ideja ovog projekta potekla je od problema treninga mentora a samim time i obrazovanje žena zatvorenica u zatvoru Ig koje je značajno drugačije u praksi od obrazovanja u muškim zatvorima. I kvantitativni (odabirom različitih programa) i kvalitativni rad sa zatvorenicama u ženskom zatvoru Ig potjeće od praktičnih primjera iz muških zatvora.

Cilj ovog projekta je transfer primjera dobre prakse obrazovanja iz Njemačke (FrauenComputerCentrumBerlin e.V. (FCZB)) na Sloveniju i Litvu (kasnije također indirektno na Hrvatsku).FCZB ima preko 10 godina iskustva sa kvalificiranjem trenera i razvojem i implementacijom inovativnih programa treninga u zatvorima.

Osim treninga mentora kako bi mogli raditi sa ženama zatvorenicama, tu je također motivacija žena zatvorenica i bivših zatvorenica kako bi one stekle strukovne i socijalne kompetencije za uspješni nastavak učenja, lakšu integraciju na tržište rada i poboljšanje prilika za samozapošljavanje.

U kontekstu pilot implementacije, odabrati ćemo žene zatvorenice koje će sudjelovati u treninzima i edukaciji kako bi stekle poduzetničke i socijalne kompetencije. Stoga će im obrazovanje i treninzi omogućiti daljnje obrazovanje i reintegraciju na tržište rada nakon odsluženja njihovih kazni.