Bendra situacija Lietuvoje ir Slovėnijoje byloja, kad mokytojai, dirbantys kalėjimuose, yra iš įvairių institucijų, pvz., pradinių, vidurinių mokyklų ar suaugusiųjų švietimo organizacijų. Šie mokytojai neturi tinkamų kompetencijų dirbti su tiksline grupe. Labiausiai trūksta įgūdžių identifikuoti kalinių moterų specialiuosius poreikius, kurie priklauso nuo aplinkos, kurioje jos yra, specifikos.Projekto idėja kilo todėl, kad buvo iškelta problema, jog mokymų vadovai Ig kalėjime Slovėnijoje neturi tinkamo pasiruošimo dirbti su kalinėmis. Tai ypač aktualu šiame (beje, vieninteliame) moterų kalėjime Slovėnijoje, kur situacija labai skiriasi nuo vyrų kalėjimų. Tiek kiekybine (įvairių programų skaičius), tiek kokybine prasme darbas su kalinėmis moterų kalėjime skiriasi nuo to, kaip yra dirbama vyrų kalėjimuose.

Projekto tikslas yra perkelti gerąją mokymų patirtį iš Vokietijos (kurią perteiks FrauenComputerCentrumBerlin e.V. (FCZB)) į Slovėniją ir Lietuvą (vėliau netiesiogiai į Kroatiją). FCZB darbuotojai turi daugiau kaip 10 metų mokymų vadovų bei inovatyvių mokymų programų kalėjimams kūrimo ir įgyvendinimo patirties.

Projekte numatyti ne tik mokymai specialistams, dirbantiems su įkalintomis moterimis, bet ir pačioms kalinėms, kurios įgis profesinių ir socialinių kompetencijų sėkmingam tolimesniam mokymuisi, lengvesnei integracijai į darbo rinką ir didesnėms galimybėms susikurti darbo vietą.

Bandomiesiems mokymams bus atrinktos kalinės, kuriuos dalyvaus mokymuose ir turės galimybę įgyti bendrųjų verslumo ir socialinių kompetencijų. Įgytos žinios ir kompetencijos padės joms toliau sėkmingai mokytis ir integruotis į darbo rinką po bausmės atlikimo.